Horní Suchá a Chotěbuz

02.07.2016 16:30

Tento víkend bylo v plánu Suchá, Chotěbuz a Metylovice, ale začaly prázdniny a všichni se rozprchli na dovolenou, nebo se kurýrují doma. Proto holky vůbec nevyjely a od nás do Metylek odjelo jen pár vyvolených doplnit ostatní sbory. Horní Suchá začínala v 11 hodin na fotbalovém hřišti. Před začátkem soutěže nám bylo sděleno, že strojník bude informován, až budou terče sraženy. Prý občas spadnou a zase se hned vrátí, ale časomíra se zastaví. U družstev před námi bylo vidět, že s terči není něco v pořádku. Klukům z Horní Suché jeden terč problikl, poté sestříkli druhý, ale čas se zastavil, až když se rožnul znovu první. Mostům pro změnu terče blikaly jako na diskotéce. My jsme běželi jako pátí. Terče se rozsvítily současně, ale levý od Daniela ihned zhasnul, tak do něj stříkal dál, než se znovu rožnul. Výsledek byl 15,2 vpravo a 16,5 vlevo. Výsledek byl uznán jako platný, ale Mistřovice, které běžely hned po nás, si museli asi čtvrt hodiny počkat na opravu levého terče. Kluci z Mistřovic předvedli nepovedený útok, při kterém košový na startu upadl, ale chtěli dokončit. Pravý terč jim opět problikl a levý se rozsvítil. Adam Duda vypnul mašinu, v domění že pokus dokončili, ale časomíra stále běžela. Následovala oprava tentokrát pravého terče a kluci z Mistřovic dostali možnost svůj pokus zopakovat, avšak se toho vzdali. To už jsme byli na cestě do Chotěbuze. Ihned po příjezdu nás přivítala naše Domča v chotěbuzském dresu. Tamní soutěž měla začít ve 12 hodin. My jsme dorazili 12:05 a tam se teprve chystalo, navíc jediné družstvo, které bylo kompletní, byly domácí ženy. Spoustu sborů nestihlo dojet z Horní Suché, a tak se čekalo ještě půl hodiny na začátek soutěže. První běžely ženy z Chotěbuze s naší Domčou na rozdělovači. Té se vůbec nešly zapojit půlspojky. Na základně strávila tak dlouho, až jí pravá proudařka popotáhla rozdělovač a levá vyškubla koncovku z ruky. Nakonec to ještě dokončily, ale čas si naštěstí nepamatuji. Po nich jsme běželi my. Alešovi se nepodařilo našroubovat koš před ponořením do kádě a rozhodčí si toho všimli, tak nemělo cenu pokus dokončovat. Při balení věcí nám kluci z Marklovic sdělili, že jsme se v Suché umístili na 3. místě, tak aspoň něco ;-)

© 2011 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si web zdarma!Webnode