Výroční Valná Hromada

08.01.2017 19:18

Dne 7.ledna se konala valná hromada. Sešlo se nás 28 členů z celkových 41 (34 mužů, 7 žen a 2 dorostenky ). Akce se dále zúčastnili hosté z Pogwizdowa, Miroslav Orság z Ráje a Zdenek Witosz z Hranic. Schůzi zahájila starostka přáním všeho nejlepšího do nového roku a následovala minuta ticha za Karla Otiska a Zdenka Žilku, kteří nás v loňském roce opustili. Dále se ujal slova náměstek Jiří Thienel, který nás seznámil s programem VH. Byla zvolena mandátová a návrhová komise a slovo opět dostala starostka. Ve své zprávě shrnula uplynulý rok a informovala nás jak je to s výstavbou naší hasičské zbrojnice. „Byla jsem pozvána p. Hajdušíkem na Magistrát města Karviné, kde jsem sdělila požadavky na hasičskou zbrojnici co se týče prostor a vybavení. Nyní je už na světě projekt. Bylo vybráno i místo výstavby. To se nachází za místním kostelem. Ovšem, kdy dojde už přímo k výstavbě bohužel nevíme. Teď se pro změnu řeší dotace, které by měly pokrýt polovinu nákladů na výstavbu. Podmínkou pro schválení dotací je mít výjezdovou jednotku. Bude tedy podána oficiální žádost o zřízení této jednotky. Již byly zaslány požadavky na technické vybavení jednotky, počet členů, jméno velitele jednotky, velitelů družstev a strojníků. Pokud nedojde ke schválení této jednotky, město přislíbilo vybudování hasičské zbrojnice z městské kasy.“ Také nechala kolovat projekt k nahlédnutí. Lukáš Siuda přednesl zprávu velitele a Tomáš Drobisz nám ve zprávě pokladníka shrnul stav našich financí. Zprávu kontrolní a revizní rady přečetl Petr Siuda a byly schváleny návrhy rozpočtu a plánu práce pro tento rok. V diskusi vystoupili hosté a poděkovali za spolupráci mezi našimi sbory. Poláci nás pozvali na akci Kulik a Miroslav Orság zkritizoval špatnou komunikaci mezi naším a jejich sborem. Po zprávě mandátové komise náměstek ukončil schůzi a následovala volná zábava. Podával se vynikající guláš, který připravila paní Drobiszová a poté káva se zákusky. Členské příspěvky zůstávají ve stejné výši jako loni tj. 200kč, tak kdo ještě nezaplatil, tak ať tak učiní u Tomáše Drobisze.

Plán práce:

 1. Věnovat se opět práci s mládeží.
 2. Zapojit se opět do akce „Březen-měsíc požární ochrany“.
 3. Provádět pravidelná školení členů JSDH.
 4. Zůčastnit se předkola v požárním sportu.
 5. Během roku zorganizovat členskou schůzi.
 6. Zorganizovat X.ročník Memoriálu p. Karla Puka na hřišti Lokomotiva-Louky.
 7. Organizovat pravidelné tréningy hasičů dle návrhu velitele a vedoucího mládeže.
 8. V říjnu dle možností pořádat vinobraní.
 9. Nadále rozvíjet spolupráci s OSP Pogwizdow.
 10. Účastnit se školení organizovaných OSH-Karviná a okrskovým aktivem.
 11. Zúčastnit se 28.ledna akce „Kulik“ v Polsku.

Fotky zde

© 2011 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si web zdarma!Webnode