Pravidla 2011

1.Mládežnická Liga Okresu Karviná (dále jen M.L.O.K.) je soutěží konanou pod záštitou

            OSH ČMS Karviná

 

2.Soutěže zařazené do seriálu M.L.O.K.pro rok 2011 ( 1. ročník ):

 

            7. květen                     Orlová-Město                        

            21. květen                   Havířov-Město                                  

            5. červen                     Karviná-Hranice                                

            18. červen                   Doubrava                              

            19. červen                   Karviná-Louky                                  

            2. červenec                  Český Těšín - Mosty                         

            3. září                          Bohumín - Kopytov                          

            4. září                          Havířov - Životice                            

            17. září                        Rychvald                               

            25. září                        Hradiště                                                                   

                                    (změny termínu konání soutěží vyhrazeny)

 

3.Rada M.L.O.K. je složena ze zástupců okrskových aktivů okresu Karviná a tudíž totožná se složením OORM Karviná. Rada má následující úkoly:

  • evidence výsledků jednotlivých soutěží
  • celkové vyhodnocení M.L.O.K.
  • deleguje zástupce na jednotlivé soutěže seriélu M.L.O.K.

4. Obecná pravidla

-M.L.O.K. je seriálem soutěží, na kterém je pořadí družstev ohodnoceno body, jejichž celkový součet určí závěrečné pořadí M.L.O.K.

-seriálu M.L.O.K.se mohou zúčastnit družstva MH okresu Karviná

-družstvo je povinno se přihlásit k účasti v M.L.O.K. nejpozději v den konání první soutěže seriálu (přihlásit se je možno na durcakpetr@seznam.cz, soudeksud@seznam.cz)

-podmínkou účasti v M.L.O.Ku je účast daného SDH alespoň na jednom kole cs.hra Plamen

-každé SDH se oprávněno přihlásit k seriálu dvě družstva

-druhé družstvo je možné doplnit nejvýše 2 členy prvního družstva

-soutěže jsou pořádány v rámci pohárových soutěží MH v daných SDH

-SDH je povinno pozvánku na soutěž s uvedenými soutěžními disciplínami, včetně případných úprav pravidel, doručit účastníkům seriálu nejpozději 14 dnů před datem konání soutěže

-SDH uvede v pozvánce, že soutěž je zahrnuta do seriálu  M.L.O.K.

-po skončení každé soutěže musí být výsledková listina soutěže uvedená na formuláři

přílohy č.1 zaslána nejpozději do první středy následující po termínu konání soutěže na následující e-mailové adresy ke zpracování : durcakpetr@seznam.cz, soudeksud@seznam.cz

-vyhodnocení seriálu M.L.O.K. proběhne v průběhu konání prvního kola soutěže Plamen (branný závod)

-vítězem se stává družstvo s nejvyšším počtem bodů

-nekolektivní či nesportovní chování bude automaticky znamenat diskvalifikaci družstva na soutěži.

  

5.Soutěžní disciplíny

-pořadatel soutěže do bodování seriálu M.L.O.K. zahrne dvě z následujících disciplín :

                        -požární útok PLAMEN

                        -štafeta 4 x 60 m

                        -štafeta požárních dvojic

                        -uzlová štafeta

                        -branný závod

- mimo to je pořadatel oprávněn uspořádat navíc libovolné disciplíny, které však nebudou zahnuty do bodování M.L.O.K.

-rada M.L.O.K. doporučuje uspořádat disciplíny dle pravidel hry Plamen (platných od 1.9.2004), v případě vlastních úprav pravidel, tyto zřetelně a bez možnosti odlišné interpretace uvést v organizačním opatření dané soutěže v termínu daném v bodě 4.

-pořadatel je povinen zajistit možnost měření soutěžního materiálu užitého družstvy

-rada M.L.O.K. doporučuje pořádat soutěže mimo termín letních prázdnin

 

6.Kategorie

-v seriálu M.L.O.K. soutěží družstva v kategorii STARŠÍCH ŽÁKŮ

-v soutěžním družstvu mohou soutěžit i členové s nižším věkem, než, který je určen pro danou kategorii (tj.nižším než 11 let)

-soutěže se může zúčastnit soutěžící, který věkovou hranici 15 let dovrší v roce konání soutěže ( tj.do 31.12.2010-odlišně od směrnic Plamen !)

 

 

7.Bodové hodnocení

            Umístění                     Počet bodů                 Bonus

            1.                                13 b                            +2 b za účast

            2.                                10 b                            +2 b za účast

            3.                                8 b                              +2 b za účast

            4.                                7 b                              +2 b za účast

            5.                                6 b                              +2 b za účast

            6.                                5 b                              +2 b za účast

            7.                                4 b                              +2 b za účast

            8.                                3 b                              +2 b za účast

            9.                                2 b                              +2 b za účast

            10.                              1 b                              +2 b za účast

 

Každému družstvu se pro závěrečné hodnocení započítává 7 nejlepších výsledků (tj.při účasti na všech soutěžích seriálu se družstvu škrtají tři nejhorší výsledky)

© 2011 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode